KOKIAIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAIS VADOVAUJANTIS VYKDOMA MAŽMENINĖ PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS ( DUJOMIS BALIONUOSE)?

KOKIAIS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAIS VADOVAUJANTIS VYKDOMA MAŽMENINĖ PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS ( DUJOMIS BALIONUOSE)?

  • Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo 2010m. gruodžio 14d. Nr. 1-346.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas.

Aktualu:

  1. punktas – Pirkėjui paprašius, pardavėjas turi pateikti kokybės pažymėjimo kopiją. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.
  2. punktas – Dujų pardavėjas, parduodamas dujų balioną privalo įteikti pirkėjui eksploatavimo atmintinę, kurioje turi būti nurodoma pagrindinės dujų baliono transportavimo, keitimo, sandėliavimo, prijungimo ir atjungimo, eksploatavimo sąlygos ir techninės saugos reikalavimai, bei patikrinti ar dujų baliono atvamzdis užsandarintas akle su vienkartine atsukimo apsauga. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.
  3. punktas – pardavėjas privalo dujų pirkėjui įteikti tarpinę sujungimui su reduktoriumi. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.
  4. punktas – Dujų pardavėjas, parduodamas dujų balionus vartotojui, privalo juos parduoti su etikete. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.
  5. Leidžiama prekiauti dujų balionais, pripildytus tokiu dujų kiekiu, koks yra nurodytas dujų balionų pase. Kiekio leistini neigiami nukrypimai turi atitikti fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninio reglamento reikalavimus. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA. (radus nukrypimus baudžiama įmonė pildanti dujų balionus).
  6. punktas – Dujų pardavėjas privalo teisės aktų nustatyta tvarka išduoti dujų pirkėjui kasos aparato kvitą ar kitą pirkimą fiksuojantį dokumentą, kuriame turi būti nurodytas parduodamo dujų baliono numeris. PARDAVĖJAS TAI UŽTIKRINA.
  7. punktas – Jeigu saugoma daugiau, kaip 500kg fasuotų dujų, turi būti 3 klasės svarstyklės. ( daugiau nei 23 balionai) FAKTIŠKAI SANDĖLIUOJAMA IKI 23 BALIONŲ.
  8. Dujų pirkėjui paprašius pardavėjas už papildomą mokestį privalo pristatyti ir pajungti dujų balioną. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA. Bet, kadangi tai labai brangi paslauga – pirkėjas atsisako.
  9. Pirkėjui pageidavimu pardavėjas turi pasverti prekybos ar kitoje vietoje. PARDUOTUVĖSE PAPRASTAI BŪNA KONTROLINĖS SVARSTYKLĖS. FAKTIŠKAI NĖRA BUVĘ TOKIO ATVEJO.

67.1 Reikalauti iš dujų pirkėjo, kad jis keičiamą dujų balioną pristatytų tvarkingą, švarų ir su akle.

68.3. per 2 valandas nuo dujų pirkėjo pranešimo nuvykti pas dujų pirkėją ir pašalinti dujų nutekėjimą, esantį dujų balione. Kai dujų nutekėjimas ar gedimas dujų balione yra įvykęs dėl dujų pardavėjo kaltės, dujų pardavėjo turėtos išlaidos neatlyginamos. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.

68.4. Konsultuoti pirkėją, dėl dujų kokybės, baliono prijungimo su saugiu dujų naudojimu susijusiais klausimais. TIEKĖJAS TAI UŽTIKRINA.

 

IŠVADA: Įmonė Dujalva prisiima visą atsakomybę, dėl dujų balionų pildymo, tiekimo, dujų balionų aptarnavimo, bei avarinių paslaugų suteikimo pirkėjui.

Telefonas: Tel. +370-640-14000
Islandijos g. 6 Tauragė
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image